data integration

Data integration handler om at udnytte IT. Om at udnytte sin eksisterende infrastruktur og om at udnytte sit datagrundlag til fulde.
dotnectors specialer og primære fokusområder er data integration.

Udnyttelse af forretningsdata kan være utroligt værdiskabende for virksomheder og i mange tilfælde kan der opnås rigtig fine resultater med begrænset indsats.

Mange virksomheder benytter flere isolerede systemer til håndtering af forskellige typer data.
Der er måske et CRM-system til håndtering af projekter og potentielle kunder. Et økonomistyringssystem til håndtering af produkter og ordrer. Et intranet med dashboards og diverse statistikker målrettet forskellige afdelinger. Og endeligt et offentligt web site, der bl.a. præsenterer forhandlerlister og produkter.

Dataintegration Chaos

Forvirret?

Forståeligt. Ovenstående illustration er nemlig også en rodet omgang.
Men ikke desto mindre er det virkeligheden mange steder og som regel er det resultatet af en naturlig udvikling. Knopskydning på infrastruktur, behovsændringer, decentraliserede beslutningsprocesser og manglende helhedsoverblik fører i mange tilfælde til redundante setups og routiner som ovenstående.

En systematisk gennemgang af bestående systemer og aktuelle behov kombineret med forretningsforståelse og it-kundskab kan i mange tilfælde ændre både den digitale verden og dagligdagen til det bedre.


Ræk mig en større hammer!

Der findes adskillige hyldevarer til data integration af datakilder, herunder også databaser til CRM- eller økonomisystemer. Mange af de produkter fungerer rigtig fint.
Så hvorfor ikke bare vælge eet af dem? Hvorfor er dotnector ikke specialister i at hive standard-software ned fra hylden, installere og lave opsætning?
Det korte svar er: fordi ikke to virksomheders setups er ens. Alle virksomheder er forskellige - også dem, der på overfladen er ens. Selvom mange anvender de samme systemer er der altid variationer og undtagelser.
Lige præcis undtagelser er standard-software meget dårlig til at håndtere. Det er her data integration har sin plads
Så når tingene bliver uoverskuelige og rigide er løsningen sjældent at række ud efter en større hammer og bolte endnu et stykke standardsoftware fast på infrastrukturen.
Custom it-udvikling handler om undtagelser og om at tage højde for den individuelles behov og eksisterende setup. Det handler om at lade IT’en forme efter mennesker og arbejdsgange...ikke omvendt.

For så vidt de etablerede routiner, arbejdsgange og behandling af data er brugbare i relation til automatisering - hvilket langt fra altid er tilfældet - skal hverken brugere, data eller forretningsgang tilpasses it-systemer.
It-systemer skal i stedet kunne tilpasses individuelle behov og forretningsgange.
Denne tilgang sikre størst mulig udbytte for mindst mulig omkostning.


Data integration er også automatisering af routiner

I stedet for at lade forskellige mennesker indtaste næsten identiske data ind i forskellige systemer kan man automatisere dele af processerne omkring tilvejebringelse og validering af data.
Lad computere varetage de repetitive data-relaterede handlinger og i stedet kun bruge medarbejderressourcer på ting, der kræver logisk og abstrakt tankegang.

Mange systemer er i dag udviklet under hensyntagen til netop integration, enten ved for omverden at eksponere et API eller ved at benytte standardløsninger til opbevaring af data, som f.eks. Microsoft SQL Server, MySql Server eller tilsvarende.

Data integration bidrager til værdiskabelse, processoptimering og øget orden i komplekse setups.

Dataintegration Order

Tag kontakt til dotnector og lad os få en snak om mulighederne for data integration og udnyttelse af data i din virksomhed.

Udnyttelse af data på tværs af organisationen sikrer bedre værdi og struktur. Få en snak med dotnector omkring data integration i din virksomhed.