applikationsudvikling

Planlægning og udvikling af skræddersyede web- eller Windows-baserede applikationer, herunder også strukturering af datagrundlag og databasedesign.

eksempler

styringsværktøj til produktskoling

For kunde er lavet en skræddersyet web-applikation til styring og planlægning af undervisning.
Applikationen varetager planlagte skolingsarrangementer, deltagerhåndtering med validering af tidligere beståede skolingsforløb m.v. samt opfølgning. Der kan automatisk genereres indbydelses-, påmindelses- og opfølgningsmails til deltagere.
Applikationen anvender i høj grad også dataintegration, idet samtlige data vedr deltagere (virksomheder og ansatte) kommer fra det eksisterende CRM-system.
Endvidere synkroniseres data omkring beståede skolingsforløb tilbage i CRM-systemet med henblik på synliggørelse for kørende sælgere og account managers.

web sites, der stiller interne data til rådighed for medarbejdere på farten

I en situation hvor f.eks. kørende sælgere har behov for at tilgå data i et internt system, f.eks. et CRM-system, men IT-infrastrukturen ikke umiddelbart tillader dette, kan behovet dækkes med en skræddersyet applikation.
En simpel løsning kunne være et lille smartphone-venligt web site, hvortil der regelmæssigt eksporteres data fra det interne system. Web sitet, som er password-beskyttet så kun medarbejdere har adgang, stiller efterfølgende det eksporterede data til rådighed for medarbejderne i overskuelig form.