automatisering

  • Lettelse af arbejdsgange
  • Etablering af kontrolværktøjer
  • Vidensdeling målrettet produktionsapparatet.
Software til 
  • Procesautomatisering
  • Andonboards (real-time datavisning)
  • Planlægnings- og opfølgningsværktøjer m.m.

eksempler

andonboards

Synliggørelse af f.eks. produktionsmål på oversigtsbilleder i produktionsområder.
For kunde er eksempelvis lavet en dynamisk oversigt, der vises i produktionsområdet vha. en projektor.
Oversigten opdateres i nær-realtid og indeholder foruden sammentællinger:
  • antal ordrer klar til produktion i dag
  • antal færdiggjorte ordrer
  • antal restordrer klar til produktion i dag
  • antal restordrer færdiggjort pr. produktionscelle

Dynamics AX -> .Net-applikation -> CNC-fræser

For større jysk produktionsvirksomhed er udarbejdet en løsning, der både er procesoptimerende og automatiserende samtidigt med at et stort antal fejlkilder er elimineret.
I en produktionscelle udarbejdes et højt customisérbart produkt, der består af en aluminiumsblok med 3-20 huller, der indbyrdes og enkeltvis har varierende afstand.
Tidligere startede en produktion med, at en medarbejder i forhold til CNC-fræseren angav produktvariant og antal huller.
Derefter skulle angives, for hvert hul, anstanden til det forrige.
Alle indtastninger foregik med en stylus på en touch-følsom pc.
Antallet af potentielle fejlkilder pr. produktion: ca. 40!

Den nye løsning har bortskaffet manuelle indtastninger.
I stedet er lavet en applikation indeholdende en liste over ventende produktionsordrenumre trukket direkte fra Dynamics AX.
Når brugeren klikker på et produktionsordrenummer, genereres alle nødvendige tal og data.
De “konverteres” til et for CNC-maskinen forståeligt format og afsendes til denne.
Efterfølgende skal medarbejderen ved CNC-fræseren blot kontrollere data og starte maskinen.
Antallet af potentielle fejlkilder pr. produktion: 1